Viestintä tekee
#elämästäparempaa

Kumppania on terveys- ja hyvinvointipalveluiden viestinnän kehittäjä, sisällöntuottaja ja palvelukonseptien muotoilija kymmenen vuoden kokemuksella. Viestintä rakentaa hyvinvointia arkeen.

Yhteistyön myötä asenne viestintään on muuttunut, ja se näkyy arjessamme positiivisesti. Kumppania on meille arjen kumppani, johon voi nojata ja luottaa monissa viestinnän haasteissa.

Janne Vainio, toimitusjohtaja, Vitec Healthcare

Kumppania tuotti HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hankkeellemme upean esittelyvideon, joka mahdollistaa tiedon jakamisen ja aitojen asiakaskokemusten välittämisen katsojille.

Niina Holappa, HYVÄKSI-hankkeen projektipäällikkö, Prizztech Oy

Kumppanialla on hyvä ymmärrys kohderyhmästä. Siksi koulutusten ja työpajojen sisällöt ovat palvelleet yleisöä kiitettävästi. Keskustelevista työpajoista on lähdetty inspiroituneina ja uusien ajatusten kanssa.

Irma Salo, projektipäällikkö, Satakunnan Yrittäjät

Saimme virikkeitä viestintämme organisoimiseen työpajassa syntyneistä ideoista. Kumppania auttoi myös uudistamaan sidosryhmälehteämme. Selkeä konseptikäsikirja ohjaa nyt lehden tekoa.

Anne Sankari, tiedotus ja julkaisut, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kumppanialla on iso rooli Samlinkin viestinnässä. Yhteistyömme on ideointia, kokonaisviestinnän kehittämistä ja meidän omien viestintäosaajien sparrausta. Lisäkädet ovat tarpeelliset ja Kumppanian rooli ulottuukin projektin johtamisesta oikolukuun.

Terhi Savikko, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Oy Samlink Ab

Nettisivut ovat toiminnassamme tärkeässä roolissa: niillä luodaan ensikosketus asiakkaaseen. Kumppania onnistui puhaltamaan sisältöön toivomamme hengen. Ilme ja tekstit kuvaavat meitä osuvasti.

Essi Loukkola, yksikönjohtaja, Villa Kukkumäki

Uskomme, että hyvä viestintä on selvää ajattelua kirkkaalla tavalla.

Meidän ihmisiä yhdistää kova hinku olla askel edellä ajassa. Tehtävämme on viestiä ja hurmata vahvuuksillasi ja tuottaa raikasta näkemystä.

Viihdymme uuden äärellä. Seuraamme terveys- ja hyvinvointialan megatrendejä, muutoshaasteita sekä alan kehitystä. Kasvatamme asiantuntijaverkostoamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme enemmän kuin hyvin.

Huumaantunut hyvinvoinnista? Kyllä. Kerromme kavereille, miten viestintä rakentaa hyvinvointia arkeen.