Vahvaa
sisältöä.
#elämästäparempaa

Toimitustyötä yhdessä harrastajien kanssa

Sukeltajaliiton julkaisemaa Sukeltaja-lehteä toimitetaan osin harrastelijavoimin ja osin Kumppanian toimittamana. Lehdessä esitellään muun muassa sukelluskohteita, sukelluksen eri osa-alueita sekä uutisia meiltä ja muualta. Liiton värikäs vuosi näkyy myös vuosikertomuksen ilmeessä ja sisällössä.

sisäinen viestintä | ulkoinen viestintä

Edunvalvontaa terveyspalvelualalla
LPY Lääkäripalveluyritykset

Tiedon visualisointi tehokeinona
Samlink-konserni

Pankkimaailman lainalaisuudet huomioidaan viestinnässä
Oma Säästöpankki Oyj

Töihin Suomeen Kotiin luo näkyvyyttä
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Identiteetti kannattelee lehteä ja lukijasuhdetta
Keskuskauppakamari

Toimitustyötä yhdessä harrastajien kanssa
Sukeltajaliitto

Tietoyhteyksiä turvaamassa viestinnän keinoin
Suomen Seutuverkot ry

Tutusta tunnetumpi yliopistokeskus
Porin yliopistokeskus

Parempaa viestintää kustannuksia säästäen
Suomen Nuorkauppakamarit

Yhtenäinen yrityskulttuuri ja tapa toimia
Promeco Group

Kokonaisvaltainen viestinnän kehittäminen
Porin Seudun Matkailu Oy MAISA

Mukana globaalissa integraatioprosessissa
Suominen Oyj

Viestintä tekee elämästä parempaa