Vahvaa
sisältöä.
#elämästäparempaa

Töihin Suomeen Kotiin luo näkyvyyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimat Matto- ja Alpo -hankkeet toimivat ympäri Suomea. Työvoiman maahanmuuton, alkuvaiheen neuvonnan ja kotouttamisen kehittämishankkeet tarvitsivat foorumin, jolla lisätä tietoisuutta hyvistä käytännöistä. Kumppania loi Töihin Suomeen Kotiin -uutiskirjeen konseptin ja tuotti sisällön. Uutiskirje levittää tietoisuutta työperäisestä maahanmuutosta maahanmuuttajien itsensä ja projektien näkökulmista. Kumppania toimitti TEM:lle myös Protek-kehittämisohjelman tuloksia kuvaavan julkaisumateriaalin.

ulkoinen viestintä | yhteiskuntaan vaikuttaminen | muutosviestintä

Edunvalvontaa terveyspalvelualalla
LPY Lääkäripalveluyritykset

Tiedon visualisointi tehokeinona
Samlink-konserni

Pankkimaailman lainalaisuudet huomioidaan viestinnässä
Oma Säästöpankki Oyj

Töihin Suomeen Kotiin luo näkyvyyttä
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Identiteetti kannattelee lehteä ja lukijasuhdetta
Keskuskauppakamari

Toimitustyötä yhdessä harrastajien kanssa
Sukeltajaliitto

Tietoyhteyksiä turvaamassa viestinnän keinoin
Suomen Seutuverkot ry

Tutusta tunnetumpi yliopistokeskus
Porin yliopistokeskus

Parempaa viestintää kustannuksia säästäen
Suomen Nuorkauppakamarit

Yhtenäinen yrityskulttuuri ja tapa toimia
Promeco Group

Kokonaisvaltainen viestinnän kehittäminen
Porin Seudun Matkailu Oy MAISA

Mukana globaalissa integraatioprosessissa
Suominen Oyj

Viestintä tekee elämästä parempaa