Vahvaa
sisältöä.
#elämästäparempaa

Tiedon visualisointi tehokeinona

Samlinkin markkinointimateriaalit ovat saaneet viestintäkumppanuuden myötä uuden ilmeen ja kirkkaan sisällön. Yksi yhteyshenkilömme pitää asiakkuudesta huolta, vaikka taustalla monta tekijää. Näin varmistamme, ettei viestinnän punainen lanka katkea ja että viestit muotoillaan kohderyhmän ja kanavavalinnan mukaan. Asiakkaan haasteena on herättää viestinnän tärkeyden oivallus teknisesti orientoituneessa henkilökunnassa. Samlinkin viestinnässä tiedon visualisointi on keskeinen tehokeino konsernin keskeisimpien tavoitteiden kuvaamisessa.

sisäinen viestintä | markkinointiviestintä | muutosviestintä | viestintäkumppanuus

Edunvalvontaa terveyspalvelualalla
LPY Lääkäripalveluyritykset

Tiedon visualisointi tehokeinona
Samlink-konserni

Pankkimaailman lainalaisuudet huomioidaan viestinnässä
Oma Säästöpankki Oyj

Töihin Suomeen Kotiin luo näkyvyyttä
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM

Identiteetti kannattelee lehteä ja lukijasuhdetta
Keskuskauppakamari

Toimitustyötä yhdessä harrastajien kanssa
Sukeltajaliitto

Tietoyhteyksiä turvaamassa viestinnän keinoin
Suomen Seutuverkot ry

Tutusta tunnetumpi yliopistokeskus
Porin yliopistokeskus

Parempaa viestintää kustannuksia säästäen
Suomen Nuorkauppakamarit

Yhtenäinen yrityskulttuuri ja tapa toimia
Promeco Group

Kokonaisvaltainen viestinnän kehittäminen
Porin Seudun Matkailu Oy MAISA

Mukana globaalissa integraatioprosessissa
Suominen Oyj

Viestintä tekee elämästä parempaa